กันยายน 28, 2022

10 ร้านกาแฟในดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ร้านกาแฟดอยสะเก็ด พิกัดเลยวัดป่าคาประมาณ 700 เมตร ตัวร้านขนาดใหญ่มีหลายโซน