ตุลาคม 2, 2022

ร้านกาแฟในดอยสะเก็ด

ร้านกาแฟดอยสะเก็ด พิกัดเลยวัดป่าคาประมาณ 700 เมตร ตัวร้านขนาดใหญ่มีหลายโซน