Destinations

Destinations วัด อาราม อุบลราชธานี

อารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หลงไหลในความวิจิตรศิลป์ ที่วัดพระธาตุหนองบัว

อารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หลงไหลในความวิจิตรศิลป์ ที่วัดพระธาตุหนองบัว ถ้าพูดถึงจังหวัดที่น่าสนใจในภาคอีสานแล้ว จังหวัดอุบลราชธานีคงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อย โดยความเป็นธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินแดนแห่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ 

Read More
Destinations วัด อาราม เที่ยวเมืองไทย

วัดพระแก้วมรกต โบราณสถานของไทย ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก

วัดพระแก้วมรกต โบราณสถานของไทย ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก วัดพระแก้วมรกต มีชื่อเรียกแบบเต็มยศว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นั้นเป็นวัดมีผู้คนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ถึงกับพูดกันปากต่อปากเลยว่า ถ้าหากมาเที่ยวประเทศไทย แต่ยังไม่เคยไปชื่นชมความงามของวัดพระแก้วแล้ว ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงประเทศไทยนั่นเอง

Read More