Day: June 17, 2021

Destinations วัด อาราม อุบลราชธานี

อารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หลงไหลในความวิจิตรศิลป์ ที่วัดพระธาตุหนองบัว

อารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หลงไหลในความวิจิตรศิลป์ ที่วัดพระธาตุหนองบัว ถ้าพูดถึงจังหวัดที่น่าสนใจในภาคอีสานแล้ว จังหวัดอุบลราชธานีคงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อย โดยความเป็นธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินแดนแห่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ 

Read More